Länsstyrelsen i Dalarna hävdar att om ST-medlemmen utför skogsinventeringar på fritiden så skulle det kunna skada allmänhetens förtroende för myndigheten.

– Vi delar inte arbetsgivarens syn på att vår medlems intresse för skogen skulle skada förtroendet för länsstyrelsen. Förhandlingar pågår mellan arbetsgivare och oss men vi är än så länge inte överens, säger ST:s förbundsjurist Veera Littmarck i ett pressmeddelande.

Nu väljer fackförbundet att lämna in en stämningsansökan till AD.

– Vi skickar nu in ett yrkande till Arbetsdomstolen med begäran om ett interimistiskt beslut om att arbetsgivarens beslut inte ska gälla. Vi gör detta därför att vi anser att arbetsgivarens beslut är felaktigt, säger Veera Littmarck.