Gränspolisen i region Stockholm är hårt ansträngd och i maj stoppades kontrollerna.

– Vi hade en Europol-insats i tre dagar där vi anträffade 17 personer som vistades i landet illegalt. Det stängde ner hela systemet hos oss, efter det har vi inte kunnat åka ut och göra några kontroller, säger Jerk Wiberg, gruppchef för gränspolisens inre utlänningskontroller i Stockholm.

– Ett tag hade vi fler än 100 frihetsberövade att hantera, och kanske ett tjugotal handläggare, det blir för mycket, de går på knäna helt enkelt, säger han.

Läget är inte lika ansträngt i Göteborg och Malmö — men ingenstans bedömer man att lagändringen kommer att ge några omedelbara resultat.

– Det kommer inte att vara någon större skillnad i antalet kontroller eftersom vi ju inte är fler efter första juli än vi är i dag. Vi får inte mer personal för det. Men däremot kommer det att bli enklare, det kommer att krävas mindre planering, säger Mikael Holmberg, biträdande chef på gränspolisen i region Väst.

I dag krävs en konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll. Med den nya lagen kan polisen göra stickprovsinspektioner.

– Lagen ger en bra möjlighet, men vi har egentligen samma resurser som tidigare så det är inte en jättestor förbättring, säger Thommy Brännström, operativ chef på gränspolisen i region Syd.

Att regeringen drivit igenom lagändringen kan ses som en del i strategin att få fler som befinner sig i Sverige utan tillstånd att återvända till sina hemländer.

Gruppen som befinner sig i Sverige utan tillstånd uppskattas till mellan 20 000 och 50 000 personer, och väntas de närmsta åren öka kraftigt.

Enligt Jerk Wiberg är omfattningen av arbetare utan tillstånd stor — och ökar.

– Det har blivit lättare och lättare för oss att anträffa människor som visats här utan tillstånd. De bor i kontor på industriområden, överallt. Var vi än gör kontroller bor det människor på arbetsplatserna, säger han.

Och det rör sig inte bara om personer som fått avslag på en asylansökan.

Fler än hälften av dem som Jerk Wiberg och hans kollegor hittar är helt okända för svenska myndigheter. Ofta befinner de sig i extremt otrygga och utsatta anställningar.

Lönerna är låga och arbetsvillkoren usla. Samtidigt tvingas polisen upprepade gånger släppa de personer de hittar.

– De flesta vi hittat på vårkanten har blivit utsläppta på grund av att det inte finns förvarsplatser. Det har varit mer regel än undantag, det har varit helt hopplöst, säger Jerk Wiberg.

Vid flera tillfällen har arbetare som påträffats kunnat vandra ut från polisstationen och direkt tillbaka till arbetsplatsen.

– De personer vi anträffar, deras mål är att tjäna pengar. Blir de inte hemskickade, ja, varför inte fortsätta jobba? säger Jerk Wiberg om hur de resonerar.

Enligt honom är det oklart när arbetsplatsinspektionerna kan tas upp igen.

– Jag hoppas att vi kan börja igen i september, men risken är att vi inte kommer att ha tillräckligt med folk då heller. Vi är för få helt enkelt och kommer nog att bli nedstängda igen när vi får för stora träffar, säger Jerk Wiberg.

Anja Haglund/TT

Polisens arbetsplatskontroller

• Antalet arbetsplatsinspektioner har ökat de senaste åren.

• 2013 genomfördes cirka 530 inspektioner, 2015 var antalet cirka 370 medan det i fjol landade på nästan 1 500.

• Mellan cirka 100 och cirka 200 personer (tredjelandsmedborgare), som saknar rätt att vistas och arbeta här, hittas per år.

• Förra året var siffran något högre med cirka 350 personer.

Källa: Polisen

Nytt verktyg för polisen

• Den 1 juli 2018 får polisen rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

• I dag krävs en konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll.

• Arbetsplatsinspektionerna ska få göras inom riskbranscher där det är vanligt med den typen av anställningar, till exempel bygg-, hotell- och restaurangbranschen samt frisör- och skönhetssalonger.

• Samtidigt fördubblas straffavgiften för arbetsgivare som anställer och utnyttjar personer som inte får arbeta i Sverige.

Källa: Regeringen