Var fanan hamnat uppdagades då en bild på den dök upp på Svenska Transportarbertareförbundets Facebooksida med bildtexten ”Fanan har äntligen hittats till sin rätta ägare”.

Stämningen hettade till, rejält, på sociala medier. Hårda ord som ”pajasar”, ”svartfötter” och ”rövhattar” yttrades.

En polisanmälan sägs ha upprättats. Transport plockade ned sitt Facebookinlägg. Någon dag senare återbördades fanan till avdelning 8.

Detta framkom alltså av Hamnarbetarförbundets Facebooksida – men Henrik Henriksson, kassör i avdelning 8 nyanserar bilden en smula.

– Om det var inbrott eller ej vet jag inte. Kan ha varit olåst, alternativt så har Transport nyckel.

Vad är historien bakom fanan?
– Fanan tillhör Sundsvalls stuveriarbetarfackförening alltså vår avdelning i Sundsvall som från 1897 till 1972 tillhörde Transport. 1972 blev avdelningen utesluten men fanan blev såklart kvar i vår ägo då den inte är förbundets utan avdelningens.

Maria Arkeby, kommunikationschef på Transport, ger sin bild av vad som hänt.

– Vi har ingen anledning att gå in i en konflikt med Hamnarbetarförbundet om en fana, även om vi sätter stort värde på vår historia och gärna skulle vilja se den tillbaka hos Transport.

Vet ni hur det gick till när fanan kom i er ägo?
– I början av april ställdes en fråga till arbetsgivaren om Hamnarbetarförbundet lämnat den lokal man tidigare haft tillgång till på arbetsplatsen. Till svar fick man att så var fallet och att de även lämnat ifrån sig nyckeln. Det upptäcktes att lokalen inte var tömd och stod olåst. Då påpekades detta för arbetsgivaren som sa att de fått besked av Hamnarbetarförbundet att de tagit reda på det de värdesatte.

– Det som var kvar var historiska dokument som kanske borde bevaras och som var av intresse för Transport. I lokalen stod även två fanor. Då ena fanan såg väldigt gammal ut så tog nyfikenheten överhanden.

Efter en försiktig översyn av fanan noterade vi två påsydda HF-loggor. Lite varsamt arbete med en sprättkniv visade att under dessa loggor dolde sig Transports logga. Då beslutade man sig för att ta hand om fanan.

Varför återlämnades den till Hamnarbetareförbundet?
– Den återlämnades inte. Den ställdes tillbaka in i arbetsgivarens lokal där den hittades, det rum de lämnat, och rummet låstes. Därefter har Hamnarbetareförbundet uppenbarligen gått in i arbetsgivarens lokal med en nyckel som de behållit. Det är inget vi kan ha några synpunkter på, utan är något som är mellan dem och arbetsgivaren.

Henrik Henriksson bekräftar att arbetsgivaren återlämnat fanan.

– Den kom tillbaks genom vår terminalchefs försorg. Antar att han ville undvika den sortens skriverier en eventuell rättegång skulle innebära.

Det finns inte någon sorts tradition av att återta fanan, alltså som en idrottsmaskot eller liknande?
– Fanan har mig veterligt aldrig blivit stulen förut. Varför dom kom på den briljanta iden att ta den är okänd. Hela historien känns ju väldigt märklig då man går ut på sociala medier och skryter om en stöld av kollegors grejer. Kanske trodde dom att vi hade lagt oss på rygg och gett upp…

Gett upp?
– Vi är utslängda från arbetsplatsen i och med Svenska Hamnars nya policy. Transport trodde kanske att vi skulle lägga ner verksamheten?

Det hela verkar alltså inte handla om ett inbrott, eller att någon part egentligen gått in olovligen i lokalen.

Men stulen eller ej så är konflikten kring fanan en del av en större strid.

Sedan 1:a april utestängs Hamnarbetarförbundet från fortsatt fackligt inflytande enligt Sveriges Hamnars policy. Så även från sina facklokaler inne i hamnarna.

Och det ska alltså ha varit i avdelning 8:s före detta fackklubbsexpedition fanan befann sig.

Kommer ni lägga ned verksamheten då?
– Så blir det inte.