Löneskillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande relativt hög, 11,3 procent under fjolåret, till kvinnornas nackdel.

Jämfört med året före handlar det om en minskning av klyftan med 0,7 procentenheter, enligt statliga Medlingsinstitutets årliga rapport. Klyftan har minskat stadigt under en längre tid.

– Sedan 2007 har löneskillnaden minskat med fem procentenheter, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Den största förklaringen till skillnaden finns att hitta i att män i större utsträckning jobbar i bättre avlönade yrken.

Rensas siffrorna för bland annat yrke, ålder och utbildning återstår en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent.

Men det är inte samma sak som att den oförklarade delen skulle handla om lönediskriminering. Det kan finnas andra underliggande förklaringar som inte syns i siffrorna.

– Vi kan inte avgöra om det finns lönediskriminering utifrån lönestrukturstatistiken, säger John Ekberg.

Trenden mot minskade könsmässiga löneklyftor drivs av att kvinnor och män i större utsträckning dras till varandras tidigare mer dominerade yrkesval, det blir en bättre blandning helt enkelt.

Löneskillnaderna är generellt större ju högre upp i inkomsttrappan man kommer, och den skillnaden minskar.

Orsaken synes vara att kvinnor i större utsträckning blir chefer, även om andelen fortfarande är lägre än de manliga bossarna.

Kvinnorna utbildar sig dessutom mer, den trenden har varit tydlig en lång tid.

Klart fler kvinnor än män pluggar på högskolan numera och den utvecklingen verkar betala sig, åtminstone delvis, enligt Medlingsinstitutet.

Löneklyftorna generellt, oavsett kön, ändrar sig dock inte mycket alls.

Under hela 2000-talet har gapet mellan de som tjänar mest jämfört med dem med sämst lön legat ganska konstant.

De tio procenten bäst betalda tjänar drygt dubbelt så mycket som de tio procenten sämst betalda — en i internationell jämförelse liten löneklyfta, enligt den statliga lönemyndigheten.

Olle Lindström/TT

Löner 2017

• Genomsnittslönen under 2017 var 33 700 kronor, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2016.

• Bäst betalda var manliga tjänstemän i privat sektor som i snitt tjänade 45 100 kronor. I andra änden återfinns kvinnliga arbetare i privat sektor som tjänade 26 000 kronor.

• Medianlönen, det mittersta värdet, låg 2017 på 30 000 kronor.

• De tio procent som tjänade sämst hade en motsvarande månadslön på 22 600 kronor eller mindre.

• De tio procent som tjänade bäst hade en lön på 47 800 eller mer.

• Alla lönemått i artikeln och faktarutan utgår från månadslön, där timlön och deltidslön räknas upp till en månadslön för att kunna jämföras. Fasta och rörliga tillägg ingår i månadslönebegreppet, dock inte övertidstillägg.

Källa: Medlingsinstitutet