– Det ena man kan se är att anställda sägs upp och återanställs som egenföretagare. Man kan också se att det har blivit allt vanligare att man anlitar falska egenföretagare i stället för att nyanställa, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Med falskt egenföretagande syftar LO på personer som uppträder som egenföretagare med godkänd F-skattesedel men som arbetar under förhållanden som liknar en anställds eller som har blivit ekonomiskt beroende av en uppdragsgivare.

Antalet egenföretagare har ökat med 187 procent sedan 1993. Enligt LO kan ungefär var tionde egenföretagare kunna betecknas som falsk.

Enligt Claes-Mikael Jonsson är utvecklingen bekymmersam då han anser att den bidrar till otrygghet på arbetsmarknaden.

F-skattare slår undan avtalsvillkor

Falskt företagande

Löner & Avtal

– Som egenföretagare omfattas du inte av exempelvis kollektivavtal, avtalade försäkringar, avtalspensioner, anställningsskydd, delar av vår arbetsmiljölag och så vidare.

Nu efterfrågar LO en rad åtgärder för att stoppa det man kallar missbruket av F-skatterna, däribland större möjligheter att återkalla F-skattesedlar och stärkta kontroller av att reglerna återföljs.

På fredag släpper regeringens utredare sin delrapport av F-skatteutredningen som ska se över dagens system.

Helen Preutz/TT

A-skatt och F-skatt

• A-skatt är för den som är anställd och då betalar arbetsgivaren sociala avgifter, som är drygt 30 procent. Resterande belopp är lön före skatt och på det betalar arbetsgivaren in skatten som kallas inkomstskatt Det som återstår i plånboken är nettolön.

• F-skatt är skatt för alla slags företagare. Den som är godkänd för F-skatt ska själv betala in egenavgifter, som motsvarar sociala avgifter och skatt.

• Det finns ungefär 640 000 F-skatteregistrerade, förra året godkändes 55 000 nya F-skatt och 36 000 drogs in.

• FA-skatt är för dem som både är anställda och har ett företag. I anställningen betalar arbetsgivaren då skatt och socialavgifter medan FA-skattaren själv betalar skatt och egenavgifter i sitt företag.

• Det finns ungefär 330 000 FA-skattregistrerade. Förra året godkändes 28 000 FA-skatt och 30 000 drogs in.

Källa: LO