Elever som deltar i en lärlingsutbildning via gymnasieskolan kan i dag få en ersättning på 1 000 kronor per månad.

Tanken är att pengarna ska bidra till elevens kostnader för resor och måltider i samband med arbetsplatsförlagt lärande.

Nu har regeringen beslutat att även elever som går på lärlingsliknande utbildningar på vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan, ska ha rätt till samma ersättning.

Syftet är att göra det lättare för studenter på introduktionsprogrammen att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det första jobbet kan ofta vara det svåraste att få, eftersom man inte ännu fått visa vad man går för. Att vara lärling är därför en fantastisk start i arbetslivet. Nu förstärker vi ytterligare möjligheten för fler att få erfarenhet som lärling, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.