Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen i Sverige med 145 000 personer, en sysselsättningsgrad på över 79 procent, enligt myndighetens prognos.

Undersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 privata och offentliga företag, pekar på tydlig optimism även om stämningsläget fallit något jämfört med prognosen som gjordes i höstas.

I år ökar sysselsättningen med 78 000 personer i ålder 16—64 år och under 2019 med 67 000.

Den ökar för såväl inrikes som för utrikes födda.

– Den fortsatt starka jobbtillväxten för både inrikes och utrikes födda är mycket glädjande. Utrikes födda är nödvändiga för att företagen skall kunna växa, kommenterar Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Samtidigt minskar arbetslösheten från 6,7 procent till 6,4 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Nästa år beräknas den stiga något till 6,5 procent.