Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Såväl regeringen som de svenska facken hade stora förhoppningarna inför årets ILO-möte i Genève.

Den förberedande rapporten inför FN-organets återkommande diskussion om social dialog och tripartism innehöll en referens till statsminister Stefan Löfvens initiativ Global deal.

Därmed fanns möjligheten att Global deal i praktiken skulle bli officiell ILO-politik.

Från arbetsgivarsidan var dock motståndet kompakt.

– Vi ser inte något mervärde med Global Deal. Vi anser att ILO är det mest lämpliga forumet för social dialog. Risken är att Global deal undergräver ILO, sade Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Ola Brinnen när Arbetet Global mötte honom i Genève.

Årsmötet avslutades i fredags. Åter i Stockholm konstaterar LO:s internationella sekreterare Oscar Ernerot att arbetstagarna inte fick igenom alla sina önskemål.

– Från ett svenskt och ett fackligt perspektiv är det synd att vi inte fick in något om Global deal. Arbetsgivarna gjorde en oproportionellt stor konflikt av det, säger han.

– Men dokumentet innehåller ändå skrivningar om att ILO:s mandat är tillräckligt brett för att kunna delta i olika initiativ kring social dialog, dit man kanske kan räkna Global deal.

Samtidigt påpekar Oscar Ernerot att många av fackens viktigaste frågor fick genomslag.

– På det hela taget blev det ett bra dokument. Vi fick in de prioriteringar vi hade kring till exempel plattforms- och gig-ekonomi, att social dialog och kollektivavtalsförhandlingar ska täcka de nya former av anställningar som uppstår.

ILO:s återkommande diskussioner

Inom ramen för ILO:s så kallade återkommande diskussioner förhandlar regeringar, fack och företag från FN-organets 187 medlemsländer.

Resultatet blir ett slags styrdokument för ILO:s verksamhet.

Årets återkommande diskussion behandlade social dialog och trepartism.

Diskussionerna återkommer, precis som namnet antyder, med några års mellanrum.

Källa: Arbetet