I tisdags presenterade arbetsmarknadens parter sitt förslag på hur strejkrätten ska begränsas så att det blir svårare att vidta stridsåtgärder mot företag som redan är bundna av kollektivavtal med annan facklig organisation.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sade sig då vara positiv till att gå vidare med förslaget, och i dag har även regeringens egen strejkrättsutredning kommit med ett liknande förslag.

Men om regeringen går vidare med förslaget kommer den inte att få stöd i frågan av Vänsterpartiet, meddelar i dag partiledaren Jonas Sjöstedt.

– Det som parterna har kommit överens om är omotiverat och vi kommer att rösta nej till det i riksdagen. Vi kan inte se att det stärker löntagarnas ställning, säger han till Arbetet.

Här blir strejk inte längre tillåten

Striden om strejkrätten

Nyheter

Han är ändå glad över att ingreppen som nu föreslås i strejkrätten är mindre än vad som först verkat vara på gång.

– Regeringen har ju fått backa rejält efter kritik från fackföreningsrörelsen, men också från oss. Det som vi befarade skulle kunna bli ett allvarligt ingrepp i löntagarnas rättigheter har förhindrats och det ser vi som en framgång, säger han.

Jonas Sjöstedt betonar också att utredningen om strejkrätten aldrig borde ha tillsatts.

Han säger att problemen i Göteborgs hamn, som varit orsaken till utredningen och de nu lagda förslagen, beror mer på arbetsgivaren APM Terminals än Hamnarbetarförbundet.

– Företaget har missbrukat lockoutvapnet oerhört mycket. Att man då vill lägga åtgärder som går ut över löntagarsidan är fel. Utredningen var omotiverad och fel från början.

I januari sa Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet var beredda att avbryta samarbetet med regeringen om den gick vidare med ett förslag om att begränsa strejkrätten.

Han säger nu att partiets påtryckningar haft effekt, men att han inte stänger dörren för fortsatt samarbete med Socialdemokraterna framöver.

– Nej, men däremot kommer vi att bevaka den här frågan väldigt noga så att regeringen inte lägger ett förslag som är mer långtgående än det parterna kommit överens om. Jag tycker att det är häpnadsväckande att regeringen försatt sig i den här situationen i konfrontation med fackföreningsrörelsen. Det är sorgligt.