Arbetet har tidigare rapporterat om att arbetsmarknadens tunga parter i tisdags gav ett lagförslag till arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S).

De förekom därmed, med en hårsmån, den statliga utredare som i dag lämnat över sina förslag till ministern.

Hon tillsatte utredningen för ett år sedan apropå den infekterade situationen i Göteborgs hamn.

Den rapport som den så kallade stridsåtgärdsutredningen nu överlämnat innehåller två förslag.

Huvudalternativet är att man normalt sett inte ska få ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare som har kollektivavtal för samma område med ett annat fackförbund.

Men det ska finnas några undantag, bland annat att man får ta strid för ett avtal som överensstämmer med det som redan finns.

Men utredaren lämnar även ett andra alternativ, som ser ut att motsvara det parterna föreslog tidigare i veckan.

Den modellen innebär att man alltid får rikta stridsåtgärder mot avtalsbundna företag om syftet är ett eget avtal med fredsplikt, även om det sedan kommer vara det först tecknade avtalet som främst tillämpas.

Domstol ska också kunna pröva om syftet verkligen är ett avtal med fredsplikt och annars ogiltigförklara stridsåtgärden.

– Parternas förslag är mer detaljerat och utvecklat, säger Ylva Johansson om att förslagen liknar varandra.

Hon kommer nu att gå vidare med parternas förslag. Redan i tisdags gjorde hon klart att ett genomarbetat förslag från dem går före andra förslag.

– Det är det förslaget som jag har för avsikt att remissbehandla och som jag hoppas kan ligga till grund för ny lagstiftning, säger hon nu.

Hon kan i dagsläget inte svara på när ett lagförslag kan läggas fram, men hon väntar sig stort stöd för ett sådant.

– Jag tror att vi kommer ha en stor enighet i Sveriges riksdag när parterna för första gången sedan 1938 gemensamt har kommit överens om ett lagförslag om spelreglerna för den svenska modellen, säger hon.

Arbetet har tidigare skrivit om att förslaget välkomnats av allianspartier. Däremot uppger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att hans parti tänker rösta nej till en sådan lag.