Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En ny rapport som presenterades i anslutning till ILO:s årsmöte tecknar en dyster bild av situationen i de ockuperade arabiska områdena.

Golanhöjdernas jordbruksexport har tagit stryk av kriget i Syrien.

På Västbanken är drygt 110 000 palestinska arbetare – som i genomsnitt försörjer sex–sju familjemedlemmar – beroende av anställningar i den israeliska ekonomin. Men kostnaden för arbetstillstånd äter ofta upp närmare två tredjedelar av lönen.

Och i Gaza, som fortfarande inte återhämtat sig efter kriget 2014, beskrivs situationen som akut. Tillträdet till den israeliska arbetsmarknaden är obefintligt och arbetslösheten överstiger 40 procent. 60 procent av kvinnorna saknar anställning. Motsvarande andel bland nyexaminerade är 75 procent.

– Det här är en rapport om arbetsmarknaden och arbetarna i Palestina, men vi vet att förhållandena som beskrivs i rapporten handlar om mer än arbetsmarknadsfrågor. De handlar om ockupationen, sa ILO:s generalsekreterare Guy Ryder när han kommenterade rapporten under FN-organets årsmöte.

– Låt oss vara tydliga: det är ockupationen som snedvrider och begränsar den palestinska arbetsmarknaden. Så lösningen handlar om ett slut på ockupationen och en tvåstatslösning i enlighet med internationell rätt.

Shaher Saed, generalsekreterare för den palestinska centralorganisationen PGFTU.

Shaher Saed, som leder den palestinska centralorganisationen PGFTU, instämmer i generalsekreterarens slutsats.

– Ja, ockupationen är cancern. Den är allt. Vi kan inte arbeta eller göra affärer utan israeliskt godkännande. Jag hade inte kunnat sitta här med dig om de inte gett mig utresetillstånd.

I ILO:s rapport beskrivs samarbetet mellan PGFTU och israeliska centralorganisationen Histadrut som en ljuspunkt. En gemensam kommitté har tillsatts för att hantera klagomål från palestinska arbetare inom byggsektorn.

– Vi försöker arbeta med israeliska fack för att värna våra arbetares rättigheter. Vi kan inte göra det utan dem för den israeliska lagen låter oss inte att företräda de anställda direkt, säger Shaher Saed.

Utöver att informera och representera arbetskraften i Israel driver PGFTU frågor om social trygghet gentemot det palestinska styret. Dessutom har facket aktivt deltagit i den senaste tidens protester vid gränsen.

Verksamhetsområdena hänger ihop, säger Shaher Saed.

– Israel låter inte den palestinska ekonomin vara oberoende. Så med den högra handen kämpar vi mot ockupationen och med den vänstra slåss vi för arbetarnas rättigheter.

Ockupationen pressar Palestinas arbetare

I Gaza uppgår arbetslösheten till över 40 procent. För kvinnor är andelen 60 procent.

900 000 människor – hälften av Gazas invånare – är beroende av stöd från FN för att klara sitt uppehälle.

Israel utfärdar inte arbetstillstånd för Gazas invånare. Däremot växer antalet palestinier från Västbanken som arbetar i Israel och uppgår nu till över 110 000. Var och en av dem försörjer i genomsnitt sex–sju familjemedlemmar. Samtidigt äter kostnaden för arbetstillstånd ofta upp två tredjedelar av lönen.

Bara 16 000 arbetare från Västbanken har tillstånd att övernatta i Israel. Resterande tvingas dagligen köa i timtal vid gränsövergångarna. Även för de som bor nära gränsen tar det ofta fyra–fem timmar från hemmet till arbetsplatsen i Israel.

Källa: ILO