Följ Arbetets rapportering här!

Parterna är mycket förtegna om vad som ska presenteras vid pressträffen, men en väl placerad källa säger till Arbetet att det berör strejkrätten över hela arbetsmarknaden, såväl privat som offentlig sektor, och att det kommer att påverka Tommy Larssons utredning.

Bakgrunden är den debatt om strejkrätten som blossade upp framför allt under förra året. Den tog avstamp i situationen i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Arbetsgivaren APM Terminals har kollektivavtal med Transport, men hamnarbetare är också organiserade i det avtalslösa Hamnarbetarförbundet.

Trots företagets avtal med Transport har hamnarbetare därmed kunnat rikta stridsåtgärder mot företaget.

I juni förra året gav regeringen Tommy Larsson i uppdrag att se över dels rätten att rikta stridsåtgärder mot arbetsgivare som har avtal med annat fack, dels rätten till stridsåtgärder med annat syfte än att uppnå kollektivavtal.

Deadline för utredningen var först den sista maj i år, men överlämnandet har skjutits fram till senare i juni.