– Det är uppenbarligen viktigare för LO att värna om avtalsmonopolet i hamnarna än att värna arbetarnas intressen, säger Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Förslaget läggs för att komma åt situationen i Göteborgs hamn där konflikter uppstått mellan arbetsgivaren och Hamnarbetarförbundet, som inte har fredsplikt, trots att arbetsgivaren har kollektivavtal med Transport.

Erik Helgeson på Hamnarbetarförbundet beskriver uppgörelsen som ett svek mot arbetarna.

– Det här är en renodlad maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel. Arbetare tjänar ingenting på detta, säger han.

Han är också besviken över att de utredare som tagit fram förslaget inte kontaktat Hamnarbetarförbundet för att höra deras version av vad konflikten handlat om.

Att både de fackliga organisationerna och arbetsgivarna talar om ett litet kirurgiskt ingrepp som inte får någon påverkan för den stora massan anser han vara direkt felaktigt.

Striden om strejkrätten

Parterna överens om strejkrätten

Nyheter

– Vad LO gått med på är inskränkningar i MBL. Det har man gjort flera gånger tidigare och varje gång har det inneburit negativa konsekvenser som man inte kunnat förutse. Så kommer det att bli nu också.

Uppgörelsen innebär att om det redan finns ett kollektivavtal på området ska ett alternativt fackförbund bara ska få strejka om syftet är att få kollektivavtal med fredsplikt.

Kraven de ställer måste vara seriösa och ha preciserats i förhandlingar innan varsel läggs.

Det ska också alltid vara det första avtalets villkor som gäller i förhållandena mellan arbetstagare och arbetsgivare, vilket redan är praxis i dag, men nu förstärks som en del i uppgörelsen.

Både fack och arbetsgivare betonade på presskonferensen att den föreslagna regleringen innebär att samma villkor gäller för alla fackliga organisationer, eftersom de etablerade facken redan följer dem i praktiken.

– Det är rent trams. Det här ger oändliga fördelar till de fack som traditionellt tecknar kollektivavtal och är direkt diskriminerande mot fack utanför de etablerade centralorganisationerna, säger Erik Helgeson.

Striden om strejkrätten

Ylva Johansson: Parternas förslag om strejkrätt går före utredning

Nyheter

– Det måste prövas rättsligt om det överhuvudtaget är tillåtet eller om det är ett brott mot internationell rätt i form av ILO-konventionen och även Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Erik Helgeson säger att förslaget kommer att slå hårt mot fristående fackföreningar så som Hamnarbetarförbundet, Syndikalisterna och Brandmännens riksförbund.

– Om maktbalansen förskjuts på detta sätt tar man helt bort incitamenten för arbetsgivarna att teckna kollektivavtal med fristående fack. Men öppnar också för att de ska kunna välja vilken facklig organisation de ska kollektivavtal med, säger han och varnar för att det även kommer att slå mot etablerade fackförbund.

– Arbetsgivarna kommer knappt låta bläcket torka innan de använder det här även mot LO-, TCO- och Sacoförbund. Det kan bli fråga om avtalsshopping.

Att parterna inte bara skrivit ett färdigt lagförslag utan kommer med ett helt paket där även förarbeten till lagen och anvisningar om hur den ska tolkas ingår, ser han dessutom som odemokratiskt.

– Jag är riktigt förbannad. Det känns odemokratiskt och rättsosäkert. Här sitter de här två elefanterna och säger åt politikerna vad de ska göra. De bestämmer över andra fackförbund och inskränker människors rätt att bli företrädda av vilket fackförbund de vill.

Han säger att Hamnarbetarförbundet överväger att få de föreslagna reglerna prövade mot europeisk rätt. För övrigt kommer förbundet fortsätta sin verksamhet som hittills.

– Vi får fortsätta att kräva kollektivavtal och sedan får väl domstol pröva vilken rätt vi har att göra det. Våra medlemmar har valt att företrädas av oss och vi fortsätter vårt arbete.