Pensionsmyndighetens nya rapport om pensionärer med låg ekonomisk standard är oroväckande.

Det visar att Sveriges ambition att hela befolkningen ska garanteras en bra välfärd inte längre nås när det gäller pensioner. Och det måste ändras.

Det främsta skälet till att äldre hamnar i ekonomisk utsatthet är att skyddsnäten inte fungerar fullt ut.

Maximalt grundskydd, som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, gör att en pensionär hamnar just ovanför gränsen för relativ fattigdom vilken är 12 100 kronor i månaden.

Men alla får inte maximalt grundskydd. Vi har i dag 245 000 pensionärer som lever under gränsen för relativ fattigdom.

Det främsta skälet är att de har låga boendekostnader. Detta faktum tas ibland som intäkt för att angripa begreppet ”relativ fattigdom”, eftersom den slutliga månadsinkomsten blir densamma.

Men det är en svårförstådd tolkning. Snarare är det så att den låga ekonomiska standarden för dessa människor också avspeglas i en lägre boendestandard. Könsaspekten är vidare mycket tydlig.

160 000 personer, det vill säga två tredjedelar av de fattiga, är kvinnor.