”Vi föreslår kongressen besluta att Byggnads i alla sammanhang ska sluta bjuda på alkohol.”

Så löd att-satsen i en motion som debatterades flitigt på Byggnads kongress – som avslutades i går.

Karl Paine, ombud för Byggnads Småland-Blekinge, pekade på att Elektrikerförbundet nyligen röstat igenom ett totalförbud.

– Vi i Byggnads ska inte vara sämre, sa han.

Otto Lindlöf, också han från Byggnads Småland-Blekinge, blickade ut över de samlade ombuden och frågade:

– Kan du försvara att delar av vår medlemsavgift går till att köpa alkohol?

Den policy som gäller sedan tidigare i Byggnads säger att man får bjuda på max två glas vin eller öl. Förbundsstyrelsen ville ha kvar den möjligheten och till sist röstades motionen om totalförbud ner.

Däremot biföll kongressen, i enighet med förbundsstyrelsen, en motion som innebär en viss skärpning.

Regionstyrelserna ska nu fatta beslut om servering av alkohol vid varje enskilt tillfälle.

Emma Gustavsson från Byggnads Väst hade skrivit motionen. Hon sa från talarstolen att hon tror att detta ökar medvetenheten.

Kongressen gick emot förbundsstyrelsens linje rörande medlemskap anpassat för utstationerade byggnadsarbetare, alltså personer från andra länder som jobbar tillfälligt i Sverige.

Enligt kongressbeslutet ska man nu utreda möjligheten att införa medlemskap som kan vara vilande i de perioder då en arbetare är i sitt hemland, men aktiveras när hen kommer till Sverige för att jobba igen.

– Vi måste hjälpa dem på alla sätt och vis för att bli medlemmar. Vi behöver dem som medlemmar och vi tror att detta är ett mycket bra sätt att försöka göra det på, sa Stefan Slottensjö från Byggnads Stockholm-Gotland.

Några motioner handlade om väldigt konkreta arbetsmiljöfrågor. Bland annat diskuterades motorkapar, som används till att kapa sten och betong.

De har upprepade gånger fått kast och slungats mot arbetarna som använt dem, med allvarliga skador till följd. På kongressen framfördes krav på utbildning och att det ska finnas särskilda regler för användandet.

– Att inte Arbetsmiljöverket har krav på att det ska finnas utbildning är för mig en stor gåta, sa Mats Johansson från Byggnads Småland-Blekinge i debatten.

Men motionen röstades ned. Förbundsstyrelsen fick därmed sin vilja igenom.

Den hade yrkat avslag med hänvisning bland annat till att en dialog pågår om motorkapar, med både myndigheter och tillverkare.

Detta ska Byggnads arbeta för enligt kongressbesluten:

  • Avskaffade rut- och rot-avdrag
  • Höjd a-kassa
  • 30 dagars semester
  • Helt slopad karensdag vid sjukdom
  • Ökade medel till Arbetsmiljöverket