Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I anslutning till varje arbetskonferens släpper ILO:s generalsekretariat en rapport.

Årets upplaga fokuserade på den globala lönediskrimineringen mot kvinnor. I en bilaga behandlades situationen i de ockuperade arabiska områdena Gaza, Västbanken och Golanhöjderna.

Formellt är det rapporten talarna ska uttala sig om i arbetskonferensens plenum.

Informellt anses taltiden vara ett tillfälle att uttrycka eventuella politiska synpunkter som annars inte ryms i det officiella programmet.

Många är de som genom åren känt sig kallade att hålla långa brandtal.

För att undvika detta har taltiden begränsats till fem minuter per delegat – vilket ILO i skriftlig information pedagogiskt förklarar motsvarar ”2,5 maskinskrivna A4-sidor text med dubbelt radavstånd”.

Delegaterna uppmanas också att ”reducera artighetsfraserna till ett minimum” för att inte förlora värdefulla sekunder.

Efter att ha tackat en rad ILO-dignitärer övergick Bahrains arbetsmarknadsminister Jameel Humaidan till att berömma den egna politiken.

– Kungadömet Bahrain har gjort storslagna framsteg i arbetet med att främja kvinnors möjligheter och jämställdhet, genom högsta rådet för kvinnor som etablerades av kung Hamad bin Isa al-Khalifa år 2001 och leds av hennes kungliga höghet prinsessan Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa.

Minister följde därmed ett välbekant mönster där regeringar försvarar sina handlingar eller lyfter fram sina prestationer.

Islands jämställdhetsminister Ásmundur Einar Daðason gick i samma spår.

– Sedan januari 2018 måste företag med mer än 25 anställda anhålla om ett certifikat som visar att de tillämpar likalön. Nu pratas det om att de andra nordiska länderna ska börja använda det här verktyget för att bekämpa sina egna löneklyftor.

Syriens regering, som i samband med inbördeskriget gjort sig skyldig till grova och väldokumenterade brott mot de mänskliga rättigheterna, tog genom arbetsmarknadsministern Rima Kadri tillfället i akt att utmåla sig som ett offer.

– Vårt land har utstått svåra prövningar. Under de senaste åren har det bedrivits ett terrorkrig mot vårt land, finansierat av länder som stöttar terrorister, och det syriska folket har utsatts för sanktioner i strid mot internationell rätt.

Företagsrepresentanter från ett flertal kontinenter fokuserade generellt på tillväxt, hur den ska skapas och hur ljusa affärsmöjligheterna ser ut i just det egna hemlandet.

– Vi är den snabbast växande ekonomin i dag, stoltserade Upendra Dutta Choubey, generalsekreterare för indiska Scope som samlar statsägda företag.

Fackliga företrädare talade i stället om utökat skydd och rättigheter för arbetare, alternativt kritiserade sina regeringar.

Maung Pyi Thyit Nyunt Wai, generalsekreterare för den burmesiska centralorganisationen CTUM – som erkändes juridiskt först 2015 – skrädde inte orden.

– För bara några dagar sedan förbjöd utbildningsdepartementet alla politiska föreläsningar och samtal på landets universitet. Detta tillsammans med våra svaga lagar får internationella investerare att undra om landets mörka dagar är på väg tillbaka.

LO:s internationelle sekreterare Oscar Ernerot förde de svenska arbetstagarnas talan och passade på att slå ett slag för den föreslagna ILO-konventionen mot våld och trakasserier i arbetslivet innan han vände blicken mot Mellanöstern.

– Å LO:s och TCO:s vägnar vill jag uttrycka vår djupa solidaritet med Palestinas arbetande män och kvinnor, sade Ernerot och fortsatte:

– Tillsammans med den globala fackföreningsrörelsen fördömer vi kraftigt Israels extrema våld förra veckan. Våldet och dödandet måste upphöra omedelbart.

Mycket längre än så hann han inte innan ordföranden avbröt och bad den svenske arbetarrepresentanten att hålla sig till ämnet.

– Väldigt ovanligt. Första gången jag upplevt det både från stolen och golvet, konstaterade Ernerot efteråt.

Flera andra talare, från både regeringar och fackföreningar, hade dessförinnan uttryckt sitt stöd till Palestina.

– Det kan bero på att jag talade om våldet utfört av Israel samt kanske att ordföranden är från Jordanien så att det blev känsligt. Min uppfattning är att det är relevant i relation till rapporten från generalsekreteraren och arbetstagarnas situation i Palestina.

Internationella arbetsorganisationen, ILO

Grundades 1919, på arbetarrörelsens initiativ, inom ramen för dåvarande Nationernas förbund.

Samlar i dag 187 av FN:s 193 medlemsländer.

Intar genom sin trepartiska struktur – där medlemsländer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer deltar på lika villkor – en unik plats bland FN-organen.

Tilldelades Nobels fredspris 1969.

Källa: ILO