EU-kommissionen anser sig ha hittat medicinen för den svenska bostads- och hyresmarknaden.

Mer marknadshyror, fler avregleringar och mindre statsstöd är receptet.

Alltså just det som aldrig har fungerat, åtminstone om syftet är att skapa bra bostäder åt alla.

Nu är det knappast EU-kommissionens syfte. Rekommendationerna, där också en förenkling av hela plan- och bygglagen ingår, syftar snarare till att göra det mer lönsamt att bygga och äga fastigheter.

För de boende skulle råden få två tydliga effekter. De skulle leda till högre hyror i attraktiva områden och lägre boendestandard i mindre attraktiva områden.

Det skulle i sin tur kraftigt öka bostadssegregationen i ett läge där Sverige tvärtom måste sträva efter minskad segregation.

I stort överensstämmer EU-kommissionens råd med Moderaternas och Alliansens bostadspolitiska ambitioner.

De borgerliga partierna har inte heller visat någon vilja till bredare uppgörelse trots att Socialdemokraterna för ett par år sedan överraskande gick med på att sänka bullerkraven och införa andra försämringar i boendestandarden.

EU-kommissionen visar att vi inte bör gå längre.

Bra bostäder för alla ska fortfarande vara en självklarhet.

Bespara oss de arbetarbostäder vi får om marknaden tillåts tar över.