Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tillsynskommittén, ibland kallad applikationskommittén, är det närmaste ILO kommer ett sanktionssystem.

Regeringsrepresentanter för de länder som brutit mot FN-organets konventioner kallas till kommittén och tvingas förklara vilka åtgärder de planerar att vidta för att förbättra efterlevnaden.

Inför varje arbetskonferens – ILO:s årsmöte – sammanställs en bruttolista med 40 länder som anses ha brutit mot konventionerna. Utifrån denna förhandlades därefter de 23 länder som i år kallas till kommittén fram.

Tillsynskommittén inledde under onsdagseftermiddagen utfrågningarna med att höra Bolivia, som brutit mot ILO:s konvention 131 om minimilöner samt konvention 138 om minimiålder för tillträde till arbete.

Samtidigt hördes Kambodja rörande brott mot konvention 105 om avskaffande av tvångsarbete.

Senare under onsdagskvällen var Eritreas regering kallad att besvara frågor om brott mot konvention 29, om tvångs- eller obligatoriskt arbete.

Utfrågningarna kommer att pågå fram till den 7 juni, men tillsynskommitténs första officiella uttalanden om konventionsbrott är schemalagda att publiceras redan den 4 juni.

Länderna på svarta listan

Algeriet, Bahrain, Belarus, Bolivia, Botswana, Brasilien, Burma, El Salvador, Eritrea, Georgien, Grekland, Haiti, Honduras, Japan, Kambodja, Libyen, Malaysia, Mexiko, Moldavien, Nigeria, Samoa, Serbien, Ukraina.