Räddningstjänsten skriver på sin hemsida att de anhöriga är underrättade och att polisen kommer påbörja en undersökning.

– Våra tankar går till de anhöriga. Vi sätter nu in resurser för att stötta brandmannens familj och vår personal i denna tragiska händelse, säger Nils Weslien, förbundsdirektör och räddningschef.

Brandmannen hittades i terrängen strax innan midnatt. Han hade fallit från en höjd.

Det finns misstanke om att branden var anlagd och polisen skriver på sin hemsida att man mot bakgrund av detta har upprättat en anmälan om vållande till annans död.