Nio av tio medlemmar inom 6F-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko motsätter sig idén om att bolag obehindrat ska kunna plocka ut vinst ur skolan, vården och omsorgen.

Vi tycker därför den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag om att införa ett vinsttak inom skolan och omsorgen är ett stort steg i rätt riktning.

Sverige är ett unikt land där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg drivs av vinstdrivande aktörer.

När skolan lägger ner på grund av för låg vinstandel eller äldrevårdens överskott förs utanför Sveriges gränser är det våra medlemmar, deras barn och deras anhöriga, som drabbas.

Inget barn ska behöva få beskedet att skolan ska lägga ner på grund av höga vinstkrav från aktieägare. Ett samhälle där man från födseln tvingas vara kund bland privatskolor och privatsjukhus föder orättvisa, ett felval kan drabba dig som individ hårt.

Systemet skapar olika livschanser beroende på var du bor och blir beroende av storleken på dina föräldrars plånbok. Det driver marknadskrafterna att enbart söka efter de mest vinstdrivande kunderna. Att som medborgare i Sverige få lika chanser från födseln är grundläggande för det jämlika samhällsbygget.

När flera branscher skriker efter arbetskraft har vi inte råd att låta våra medlemmars hårt inarbetade skattepengar gå till något annat än en jämlik skola. Därför måste vinstjakten bort.

När vinstkranen står vidöppen forsar miljarder ut ur välfärden och rätt ner i aktieägares fickor

Företrädare från 6F

En majoritet av svenska folket ser tydliga brister i dagens system och samtidigt lyssnar landets borgerliga politiker hellre på lobbyister.

Vi blir förbannade när vi ser att de borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna tänker rösta ner regeringens förslag samtidigt som de planerar för att försämra anställningsskyddet och yrkesprogrammen.

Tilliten till den offentliga sektorn och skattesystemet är aldrig starkare än dess svagaste länk. När vinstkranen står vidöppen forsar miljarder ut ur välfärden och rätt ner i aktieägares fickor.

Pengar som kunde gått till bättre löner. Pengar som kunde gått till högre kvalité inom yrkesprogrammen eller äldrevården hamnar någon annanstans. Vinstjakten leder till försämrade arbetsvillkor, sämre kvalité, ökad ojämlikhet och minskad tilltro till skattesystemet.

Den 9 september röstar vi om vilket samhälle vi vill ha. Som representanter för över 280 000 medlemmar och tillika skattebetalare  kommer vi fortsätta driva på för en begränsning av vinsterna och ett starkare anställningsskydd.

Det är dags att skruva åt vinstkranen och skapa trygghet för vanligt folk.