Socialdemokraternas nya förslag om en trygg arbetsmarknad är en efterlängtad injektion i svensk politik.

Här finns de frågor om lön, arbetstrygghet och bra arbetsmiljö som är avgörande för människors liv.

När företaget Coop hyvlar tjänster, det vill säga från en dag till en annan förvandlar heltidstjänster till deltidstjänster, är det ju varken invandring eller identitetspolitik som skapar försämringarna.

Det är det svenska företaget Coop som gör det. Då ska vi också angripa de lagutrymmen Coop använder.

Socialdemokraterna föreslår just detta, ett stopp för hyvling genom att låta anställningsskyddet gälla de timmar som finns på anställningskontraktet.

Här finns också förslaget att avskaffa allmän visstid, den anställningsform som Alliansen införde och som ger arbetsgivaren oinskränkt rätt att anställa någon på visstid i stället för på fast tjänst utan att ge något som helst motiv.

En linje som försvagar arbetarnas trygghet och förhandlingsposition och som i längden pressar ned arbetares löner.

En tredje viktig punkt i Socialdemokraternas handlingsplan är att stoppa utnyttjande och exploatering av arbetskraften i Sverige.

Denna tredje punkt är synnerligen viktig ut ett arbetstagarperspektiv. Här finns det självklara kravet att samtliga svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Socialdemokraterna vill dessbättre också förlänga preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Vi har alltför ofta sett att grova arbetsmiljöbrott hunnit preskriberas innan de kommit upp till rättegång.

I Socialdemokraternas förslag finns tryggheten för flertalet anställda. Här finns konkreta löften som bör leda en debatt inför ett val.

Och i denna debatt måste vi också se vad som finns i andra vågskålen.

Vi hör så gott som dagligen Moderaternas och Alliansens huvudbudskap angående svensk arbetsmarknad: sänk lönerna.

Till det kommer att samtliga borgerliga partier inklusive Sverigedemokraterna vill se en försvagning av det lagstadgade anställningsskyddet.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD är de partier som går längst i ambitionen att avskaffa anställningsskyddet.

Vi minns också Alliansens mycket starka motstånd mot all reglering av utländska arbetares villkor, en linje som ofelbart pressar även svenska arbetares löner och ställer arbetare mot arbetare utifrån hemland och ursprung.

Sverigedemokraterna vägrar dessutom till och med att ställa upp på en självklar nollvision för dödsolyckor på svenska arbetsplatser. En nollvision som borde finnas i ryggmärgen hos alla empatiska och tänkande människor.

Med Socialdemokraternas förslag om en trygg arbetsmarknad har vi nu två tydliga färdriktningar att ställa mot varandra i höstens val.

Förhoppningsvis kan vi därmed börja diskutera de klassfrågor som i verkligheten betyder något för den svenska arbetaren.