I sin rapport Ekonomiska utsikter gav LO-ekonomerna i förra veckan regeringen rådet att avsätta sex miljarder kronor extra per år till löner i kommuner och landsting.

Det här har givit en del reaktioner. Ska fackets ekonomer verkligen föreslå politiska satsningar på lönerna?

Parterna bör väl förhandla utan politisk inblandning?

Förvisso är det så, men offentlig sektor är nu i en speciell situation som LO-ekonomerna vill råda bot på.

Framtidens ekvation om hur vi skapar en bra välfärd hotas nämligen av att offentlig sektor dras med mycket stor personalbrist.

Denna personalbrist kan leda till att kommuner i än högre grad än i dag försöker bjuda över varandra för vissa tjänster eller att det helt enkelt inte går att få fram personal.

Båda dessa scenarier innebär nedskärningar i kommunernas verksamhet.

Merparten av kostnaderna i vård, skola och omsorg är dessutom löner som täcks av våra skatter.

I det läget anser LO-ekonomerna att det är bättre att staten under hela nästa mandatperiod skjuter till ett extra anslag på sex miljarder kronor per år för att bota personalbristen och därmed undvika försämrad välfärd och neddragningar.

Det är helt rätt tänkt, även om det tillhör ovanligheterna med så konkreta råd på lönesättningens område.