Arbetsdomstolen avslår samtliga yrkanden i det senaste målet mellan arbetsgivaren och facket i Göteborgs hamn.

Både Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet ska därför betala rättegångskostnader för motparten.

Och båda parter är rätt nöjda med det.

– Det är väldigt skönt, de här 25 personerna har haft det väldig tufft och känt sig förföljda av arbetsgivaren, säger Robert Lindelöf, förtroendeman på fackförbundet.

– Någon sorts upprättelse har de ändå fått nu.

Målet gällde en händelse på eftermiddagen den 26 januari förra året, då 25 medlemmar i Hamnarbetarförbundet enligt arbetsgivarsidan lade ner sitt arbete.

Sveriges Hamnar stämde därför de anställda för olovliga stridsåtgärder och begärde skadestånd.

Svenska Hamnarbetarförbundet å sin sida stämde i stället arbetsgivaren och krävde skadestånd bland annat för att de anställda fått löneavdrag och varningar.

Arbetsdomstolen kommer i sitt beslut visserligen fram till att de anställda lagt ner arbetet, men avslår samtliga skadeståndskrav från båda sidor.

– För oss är det viktigt att domstolen säger att det var en kollektiv arbetsnedläggning i hamnen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

– Det andra är att det var rätt att dra lön och lägga varningar. Så i de delarna ger de ju oss rätt.

Sveriges Hamnar ska nu betala för de 25 anställdas rättegångskostnader samt för delar av Hamnarbetarförbundets kostnader, totalt drygt 240 000 kronor. Samtidigt ska facket ersätta Sveriges Hamnar och arbetsgivaren APM Terminals med knappt 280 000 kronor.

Jens Bornemann/TT

Hamnkonflikten i Göteborg

• Avtalssituationen i hamnarna, med två konkurrerande fackförbund, har ställts på sin spets i Göteborgs containerhamn.

• APM Terminals, som driver den kommunägda containerhamnen, kommer inte överens med Hamnarbetarförbundet.

• Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamnfyran, organiserar omkring 85 procent av arbetarna i Göteborgs containerhamn. Men kollektivavtalet som finns är mellan APM och Transportarbetareförbundet.

• Trätan mellan parterna har lett till konfliktåtgärder, lägre fraktvolymer och uppsägningar.

• Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt en utredning som bland annat granskar situationen där två konkurrerande fackförbund vill teckna avtal för samma område.