Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Byggnads är ett av de fackförbund där medlemmarna mycket tydligt märker av internationella trender.

Konjunktursvängningar, utländsk arbetskraft och regelverk som krockar mellan olika länder.

På det svenska fackförbundets kongress, som inleds torsdagen den 31 maj, så har flera av Byggnads avdelningar lyft internationella frågor.

Avdelningen Stockholm-Gotland vill att fackförbundet ska satsa mer på att anordna seminarier i samband med att utländska gäster besöker svenska fackförbund.

I sin motion skriver avdelningen att facket ”ska verka för att stärka den internationella fackföreningsrörelsen genom att skapa fler tillfällen för möten med fackliga kämpar från andra länder”.

Motionen får bifall från förbundets styrelse.

Avdelningen är också orolig för att frihandelsavtal som TTIP – avtalet som förhandlades mellan EU och USA – leder till en orättvis handel som missgynnar fattiga länder.

I motionen skriver den att frihandelsavtal  kan äventyra demokratin i och med att tvistelösniningmekanismer gör det möjligt för företag att stämma stater som ändrar marknadsförhållandena. Avdelningen vill inte heller att Sverige inte ska gå med TTIP.

I dag finns två stora globala fackliga konfederationer. Det största är världsfacket IFS (ITUC på engelska) – där LO, TCO och Saco – är med. Den andra heter Fackliga världsfederationen FVF – eller World Federation of Trade Unions (WFTU) på engelska – och står närmare kommunisterna.

Lars Lundberg på Byggnads avdelning GävleDala vill att fackförbundet ska närma sig FVF, vilket Byggnads styrelse avslår med motiveringen att förbundet inte har för avsikt att ha flera medlemskap i internationella organisationer.

I en annan motion föreslår avdelningen Småland-Blekinge att Byggnads ska utöka sitt samarbete med byggfack i andra länder.

Avdelningen vill även att ett medlemskap i ett fack även ska innebära att arbetare som jobbar i andra länder får facklig hjälp, vilket förbundsstyrelsen yrkar bifall till.

Byggnads kongress hålls i Göteborg mellan 31 maj och 3 juni.