Frisörer och restauranger har haft det i tio år. Tvätterier och byggbranschen har följt efter.

Den första juli utökas kravet på personalliggare för företag inom bilvård, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister.

– Det ger oss en helt annan möjlighet att kontrollera branscher där det förekommer oegentligheter. Det handlar inte bara om skatter utan även om att man utnyttjar människor och system, säger Conny Svensson som är nationell samordnare på Skatteverket.

Kravet på personalliggare innebär att arbetsgivare måste lista alla som är verksamma på en arbetsplats, och deras arbetstider, varje dag.

Skatteverket kan göra oanmälda kontroller och se om uppgifterna i personalliggaren stämmer överens med företagets inbetalningar av skatt och sociala avgifter.

Vid samma månadsskifte sker ytterligare en regeländring som ska underlätta myndigheternas arbete mot svartjobb och social dumpning.

Många utsatta i riskbranscher

Arbetsrätt

Arbetsgivare ska då redovisa utbetalda löner och avdragen skatt för varje individ som jobbar – varje månad.

I dag redovisas avdragen skatt som en klumpsumma.

Var och en ska då också kunna logga in själv och kontrollera att arbetsgivaren betalar in skatt och arbetsgivaravgifter varje månad.

I stället för att vänta på kontrolluppgifter i deklarationen ett år senare.

– Vi tror att det stora genombrottet kommer här. Vi kan inte få bort allt, men vi kan störa, säger Conny Svensson.

Som konsument uppmanar Conny Svensson att alltid begära ett kassakvitto.

– Får du inte det, kan du nog utgå från att pengarna går rakt in på ett konto. Och antagligen rakt in i den svarta ekonomin och i händerna på organiserad brottslighet.

Personalliggare och arbetsgivardeklarationer

  • Närmare 20 000 personalliggare kontrolleras varje av Skatteverket.
  • Vid närmare 25 procent av kontrollerna i restaurangbranschen upptäcks felaktigheter.
  • Arbetsgivardeklarationer på individnivå införs första juli i branscher som redan ska ha personalliggare, det vill säga frisörer, restauranger, tvätterier och byggfirmor. Och har fler än 15 anställda.
  • Från och med årsskiftet ska alla arbetsgivare redovisa på det sättet.