Under 1970- och 1980-talen stod fortsatt arbetstidsförkortning högt på dagordningen inom arbetarrörelsen och det socialdemokratiska kvinnoförbundet ville ge förtur för småbarnsföräldrar.

Sedan dess har inte mycket hänt trots att BNP per capita ökat med 80 procent.

I stället har arbetarrörelsen anslutit sig till arbetslinjens krav att alla ska arbeta heltid hela livet trots de negativa konsekvenserna för människors hälsa och familjeliv.

Kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män. En tydlig kulmen kan avläsas för kvinnor mellan 30 och 45 år, då de flesta är småbarnsmammor. Ohälsan domineras av psykiska diagnoser, de flesta med tydlig anknytning till stress.

Jag föreslår i boken Jämställda (Hjalmarson & Högberg 2017) att småbarnsföräldrar ska kunna arbeta 30 timmar per vecka vardera under två år, per barn.

Inkomstbortfallet bör kompenseras enligt föräldraförsäkringsprincipen men utan möjlighet att överlåta tid till varandra.

Därmed kompenseras alla småbarnsmammor som redan arbetar deltid samtidigt som papporna får ett kraftfullt incitament att också gå ner på deltid under några år.

Enkäter visar samstämmigt att en majoritet föredrar kortare arbetstid framför högre lön. Mest positiva är kvinnor och arbetare

Per Kågeson

Företrädare för kvinnoförbund och fackföreningar menar att reformen skulle reducera kvinnors livsinkomster och hindra dem att göra karriär. Jag finner kritiken orättvis och ogrundad.

Bidraget till ”föräldradeltid” ökar livstidsinkomsten jämfört med deltid utan ekonomisk kompensation.

Dessutom minskar risken för att ohälsa ska leda till långa sjukskrivningar och/eller förtidspensionering som medför reducerad inkomst.

Men mina kritiker har rätt i att minskad arbetstid kan vara till nackdel för karriärister.

Men det är bara cirka 10–15 procent som vill och kan göra karriär och vars individuella lönesättning påverkas av att tillfälligt arbeta deltid.

Enkäter visar samstämmigt att en majoritet föredrar kortare arbetstid framför högre lön. Mest positiva är kvinnor och arbetare.

Kanske dags att börja lyssna på dem och utarbeta en långsiktig plan för kortare arbetstid, gärna med förtur för småbarnsföräldrar?