Flera LO-förbund har de senaste åren infört striktare alkoholregler, inte minst efter den omtalade Kommunalskandalen.

Nu blir frågan aktuell igen under Byggnadskongressen som äger rum i Göteborg mellan 31 maj och 3 juni, då ett antal enskilda motionärer och avdelningar vill se tuffare alkoholregler.

Två av Byggnads regionala avdelningar, Byggnads Småland-Blekinge och Gävle-Dala, vill se nolltolerans för alkohol i sammanband med kongressfester och möten.

Gävle-Dala skriver så här i sin motion: ”I januari 2016 så uppdagades Kommunalskandalen. Vi vet alla vad som hände sen och det har skadat Kommunals anseende och över 10 000 medlemmar lämnade förbundet. Medierapporteringen kunde då se hur mycket av medlemmarnas pengar som lagts på alkohol och sedan göra detta till en klumpsumma och skandalen var ett faktum.”

Byggnads Gävle-Dala påpekar att flera förbund har infört nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar. ”Byggnads bör göra detsamma”, skriver de.

Motionärerna kräver också en regel som säger att det behövs ett beslut av förbundsstyrelsen om Byggnads ska bjuda på alkohol vid utlandsrepresentation.

Förbundsstyrelsen avslår motionerna med motiveringen att Byggnads redan har strikta alkoholregler.

I samband med måltid ska det bjudas på högst två glas vin eller två öl eller ett av vardera.

Starksprit får ej förekomma. Alkohol ska inte heller finnas vid arrangemang för ungdomar.

Förbundsledningen ställer sig däremot bakom Byggnads Västs motion som säger att det ska vara upp till varje regionstyrelse att bestämma om alkohol ska få finnas vid varje enskilt tillfälle.

Även Elektrikerna, vars kongress pågår just nu, har fått in motioner om alkohol, men enligt ordföranden Jonas Wallin har förbundet redan tillräckligt tuffa regler.

– Den policy som förbundsstyrelsen har beslutat om säger att vi aldrig ska bjuda på alkohol med förbundets pengar.

Också på Fastighets kongress i helgen togs frågan om ett förbud upp, skriver Fastighetsfolket.

”Facket ska inte bjuda på alkohol. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar också om att facket med dess anställda och förtroendevalda bör vara förebilder om alkoholnormer ”, skrev avdelningarna Örnsköldsvik, Hudiksvall och Söderhamn i sin motion.

Men Fastighetsfolket rapporterade i går att kongressen beslutade att hålla fast vid den nuvarande policyn som tillåter två glas vin eller öl vid representation.