Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De förslag som transportutskottet ska rösta om ingår i EU-kommissionens så kallade mobilitetspaketet.

Ambitionen var att uppdatera ett omodernt regelverk och från fackligt håll var förhoppningen att i anslutning till detta kunna förbättra villkoren i den vildvuxna sektorn.

– Men som majoriteten ser ut i dag går det snarare åt fel håll med mer flexibilitet för företagarna och större möjligheter att sätta press på arbetstagarna, säger Magnus Falk, internationell sekreterare på Transport.

Enligt dagens regler måste lastbilschaufförer som minst ta ut tre dagars ledighet under två veckors körning. Detta föreslås ändras till två dagars ledighet per tre veckors körning.

För busschaufförer föreslås att den längsta tillåtna arbetstiden förlängs till 16 timmar om dagen under max två dagar i veckan. Den sammanhängande körperioden utan ledighet ska samtidigt förlängas till tolv dagar.

Magnus Falk beskriver förslagen som en konsekvens av de politiska strömningarna i Europa.

– Som situationen ser ut i dag har vi starka högerregeringar och nationalistiska regeringar. Det finns två allianser, som kan kopplas till en höger/vänster-skala, där Väst- och Nordeuropa vill ha bättre villkor och Central- och Östeuropa vill ha sämre.

Att förslagen har stöd i utskottet innebär att de med stor sannolikhet också kommer att antas i parlamentets senare omröstning.

Därefter väntar förhandlingar med ministerrådet.

– I bästa fall har vi en blockerande minoritet i rådet. Men det är som sagt en minoritet, säger Magnus Falk.

Europeiska transportarbetarefederationen, där såväl Transport som Seko och Kommunal är medlemmar, planerar att demonstrera i Bryssel i samband med transportutskottets omröstning.

Situationen ser dyster ut, medger Magnus Falk, men facken har ingalunda gett upp.

– Tanken är att slåss mot det här ända in i kaklet.