Det var i februari i år som dödsolyckan inträffade i Hedemora när en schaktvägg plötsligt släppte och rasmassorna dödade en 43-årig anläggningsarbetare.

Den avlidne hade befunnit sig i en schaktgrop för att lägga vattenledningsrör åt Hedemora Energi.

Byggnadsarbetaren skriver att Arbetsmiljöverket nu har utrett olyckan och vilka fel som förekommit på arbetsplatsen.

Verket anser att det som framkommit är så pass allvarligt att man vill att en åklagare prövar om det ska väckas åtal och vem eller vilka som kan ha ett straffansvar.

Enligt Byggnadsarbetaren var det känt att schaktet på arbetsplatsen var grävt med raka kanter och att ingen teknisk anordning, som exempelvis en schaktkassett, användes vid olyckan för att skydda arbetarna.