Kvinnor är mer sjuka än män. Det bekräftar nya siffror från Försäkringskassan.

Siffrorna visar branscher och yrken där sjukskrivningarna är höga och hur skillnaden mellan män och kvinnor ser ut.

Branscherna som sticker ut är vård, omsorg och sociala tjänster. Branschen domineras av kvinnor men även män i vård och omsorgsyrken löper stor risk för sjukskrivning.

Anledningen är att det förekommer tunga lyft i yrket. Det förekommer också hot och våld samt stora psykiska påfrestningar.

De andra branscherna, som domineras av män och har hög sjukskrivning, är bygg och transport.

Yrken inom de sektorerna, samt inom tillverkningsindustrin och hantverksyrken, innebär stor risk för olyckor men andra riskfaktorer är hälsofarliga ämnen och ergonomisk belastning.

Yrkesutövare med stor risk för sjukskrivning över 14 dagar är manliga operationssjuksköterskor. Det andra yrket är flygvärdinnor, visar Försäkringskassans siffror.

När det gäller kvinnor löper kvinnliga industrirobotoperatörer väldigt stor risk för en sjukskrivning som sträcker sig längre än 14 dagar. På andra plats kommer piloter.

Yrken med högst sjukskrivningsrisk

Kvinnor

 1. Industrirobotoperatör
 2. Piloter
 3. Flygvärdinnor
 4. Gjuterioperatör
 5. Tunnplåtslagare
 6. Valverksoperatörer
 7. Målare
 8. Murare
 9. Lastbils- och långtradarförare
 10. Lokförare

Män

 1. Operationssjuksköterskor
 2. Flygvärdinnor
 3. Piloter
 4. Gruv- och bergarbetare
 5. Slaktare, styckare med mera
 6. Takmontörer
 7. Övriga maskinoperatörer livsmedelsindustri
 8. Idrottstränare, professionella idrottsutövare
 9. Geriatriksjuksköterskor
 10. Smeder

Källa: Försäkringskassan (Branschjusterade relativa risker för sjukskrivning över 14 dagar (RR) år 2015–2016)