EU-kommissionens förslag om en arbetsmyndighet på EU-nivå ska inrättas, röstades ned, rapporterar Publikt.

Den nya myndigheten ska bland annat informera om och se till att regler på den europeiska arbetsmarknaden följs.

Men majoriteten i riksdagens arbetsmarknadsutskott beslutade i vår att föreslå ett motiverat yttrande till kommissionen om att ett sådant beslut strider mot EU:s subsidiaritetsprincip, att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.

Enligt arbetsmarknadsutskottet skulle en arbetsmyndighet på EU-nivå dessutom leda till ökad administration och högre arbetsbelastning för EU-länderna.

I riksdagen röstade oppositionspartierna M, SD, C, L och KD nej till en arbetsmyndighet, medan regeringspartierna S och MP reserverade sig mot beslutet tillsammans med V.