Torsdagen blev hektisk för Åsa Åsberg, som sedan många år arbetar inom Post Nord och är förtroendevald inom Seko Posten.

På morgonen rapporterade Sveriges Radio att hon har petats från sitt uppdrag inom LO-facken i Vindeln (där hon har suttit i styrelsen sedan i januari) och från LO-distriktets representantskap. Orsaken var att Åsa Åsberg kandiderar för Kristdemokraterna till kommunfullmäktige i Vindeln.

Sedan gick telefonen varm hela dagen.

Maria Mannberg, vice ordförande i LO-distriktet i Norra Sverige (som omfattar Norrbotten och Västerbotten) säger till Arbetet att Åsa Åsberg själv valde att kliva av sina LO-uppdrag efter ett samtal om skillnader mellan Kristdemokraternas och Socialdemokraternas inställning i olika frågor som är viktiga för facket. Åsa Åsberg invänder mot den beskrivningen.

– Jag hade inget val. Jag var tvungen att själv avsäga mig uppdraget i LO-facken lokalt, eftersom de inte hade befogenhet att säga upp mig. Från LO-distriktet kopplades jag bort på en gång.

Beskedet från Maria Mannberg var alltså tydligt, enligt Åsa Åsberg: Som aktiv kristdemokrat kan du inte företräda LO. Åsa Åsberg tycker att det är ”en jättetråkig situation”.

– LO-facken i Vindeln vet att jag tillhör ett annat parti, och de har inga problem med det. Vi jobbar inte med politiska frågor.

Ett exempel är att Åsa Åsberg är ansvarig för en kväll om stresshantering i höst, som vänder sig till alla LO-anslutna.

Som förtroendevald för Seko på Post Nord har Åsa Åsberg gjort basfackligt arbete, som att kontrollera att arbetskamrater har rätt anställning och att ingen arbetar för länge som timanställd.

– I LO-distriktet, som delar lokal med Socialdemokraterna, har jag till och med hjälpt till att städa ut gammalt valmaterial som var inaktuellt. Jag gör det för att jag är med, jag accepterar att alla uppgifter inte är lika roliga. Och framför allt, jag accepterar allas lika värde.

– Arbetet drivs gemensamt. Det är inte så att jag fattar några egna beslut. Att då framställa mig som ett hot för att jag har fel partifärg…

Åsa Åsberg har kvar sina uppdrag inom Seko: som förtroendevald på sin arbetsplats, inom Seko Postens samverkan i Norrland och i Seko Postens representantskap. Seko har inte haft några synpunkter på att hon är kristdemokrat.

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson säger till Seko-tidningen att Seko inte står bakom petningen av Åsa Åsberg från hennes LO-uppdrag.

– Så länge du som förtroendevald ställer upp på alla människors lika värde och står bakom de beslut som vi fattat gemensamt så ser jag ingen konflikt. Vi som förbund ser inga problem med att någon är engagerad på sin fritid. Vi har flera förtroendevalda som exempelvis är aktiva inom Vänsterpartiet. Det är bara ett parti som vi inte kan samarbeta med och det är Sverigedemokraterna, säger Valle Karlsson till Seko-tidningen.

Åsa Åsberg står på nionde plats på Kristdemokraternas lista inför valet till kommunfullmäktige i Vindeln. Hon ingår också i KD:s valnämnd i Vindeln.