Åsa Åsberg, som har arbetat inom posten i många år och är Sekoombud på sin arbetsplats, har också suttit i styrelsen för LO-facken i Vindeln som företrädare för Seko. I LO-distriktet i Norrbotten och Västerbotten har hon varit ledamot i representantskapet, som samlas till två möten per år.

Åsa Åsberg säger till Sveriges Radio att LO-distriktet, efter att ha fått kännedom om hennes engagemang för Kristdemokraterna, har sagt till henne att hon är ”felansluten” och inte får jobba för LO.

Maria Mannberg, vice ordförande i LO-distriktet, ger en något annorlunda bild.

– När det kom fram att Åsa står på Kristdemokraternas lista inför kommunvalet i Vindeln ringde jag upp henne, säger Maria Mannberg. Jag frågade först om det stämde att hon kandiderar för Kristdemokraterna. Sedan tog jag upp LO-kongressens beslut om att LO ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna, och undrade hur hon ser på det.

– Efter en stunds samtal tog Åsa själv beslutet att kliva av sina LO-uppdrag. Men hon har kvar sina uppdrag inom Seko.

Enligt Maria Mannberg kom samtalet mellan henne och Åsa Åsberg att handla om frågor där LO:s och Socialdemokraternas inställning skiljer sig från Kristdemokraternas. Ett exempel är skatteavdraget för fackföreningsavgiften, som riksdagen just har beslutat om. Ett annat är synen på lagen om anställningsskydd.

Arbetet har inte lyckats nå Åsa Åsberg för frågor om det som inträffat, och inte heller LO:s ledning. LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson säger till Sveriges Radio att det utan tvekan finns en motsättning mellan Kristdemokraternas politik och fackets målsättningar.

– Det är klart det gör. Kristdemokraterna är med på de här förslagen som de borgerliga partierna har lagt fram om att man ska sänka ingångna kollektivavtal i lag, säger LO-ordföranden till Sveriges Radio.

– Dessutom är Kristdemokraterna det av de borgerliga partierna som allra mest vill att de borgerliga ska samarbeta med Sverigedemokraterna.

Diskussionen om vilken politisk inriktning fackliga företrädare kan ha har tidigare oftast handlat om sverigedemokrater med fackliga uppdrag. I flera fall har LO-förbund bestämt att SD-företrädare inte samtidigt kan företräda facket.

Transport har i några fall uteslutit medlemmar för att de är aktiva sverigedemokrater. I en intervju i Arbetet 2015 sa Transports dåvarande ordförande Lars Lindgren att det är okej att sympatisera med SD och vara medlem i förbundet, men inte att aktivt arbeta för Sverigedemokraterna och föra fram deras politik.