Kvinnliga domare ger bifall åt överklaganden i 16 procent av fallen, medan siffran för manliga domare bara är fyra procent, skriver tidningen som gått igenom drygt 200 domar om sjukpenning. I snitt ändras 13 procent av målen.

– Om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga domare dömer så utgör det ett rättssäkerhetsproblem, säger Catarina Eklundh Ahlgren, tillförordnad generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.

Hon utesluter inte att man i framtiden kan inkludera domarnas kön som parameter i inspektionens granskningar av förvaltningsrätterna.

Håkan Åberg, chefsrådman på Förvaltningsrätten i Stockholm, är skeptisk och tycker att antalet domar i granskningen är för få.

– Det här är ingenting som jag känner igen. Att män och kvinnor skulle döma olika känns för mig helt främmande, säger han.