Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Jämlikhet handlar inte bara om rätt till utbildning, arbete eller politisk representation, det handlar också om vård, vaccinering och näring för flickor, och i slutändan om överlevnad, säger en av rapportförfattarna, Christophe Guilmoto vid L’Université Paris Descartes.

Forskarna använde data från 46 länder för att räkna ut hur många flickor som skulle ha dött i ett samhälle utan sådan könsdiskriminering jämfört med verkligheten i Indien.

Skillnaden, omkring 19 dödsfall per 1 000 födda flickor, eller runt 239 000 per år, tillskrivs alltså särbehandling av flickor.

Problemet är som tydligast i fattiga lantbruksregioner, med låg utbildningsnivå och höga födslotal, enligt studien.