Kanelbullen har sin dag, tornedalingarna sin. Men arbetslösheten?

Jo, även den behöver uppmärksammas, anser Akademikernas a-kassa, som för första gången har arrangerat arbetslöshetens dag, och lovar att återkomma nästa år. Målet är att den 15 maj ska tas in i kalendern som en dag då de problem som arbetslöshet för med sig tas upp för diskussion och eftertanke.

Tidpunkten kan tyckas illa vald: Sysselsättningen i Sverige slår rekord, och många arbetsgivare ropar efter arbetskraft.

– Men fortfarande är 300 000 människor arbetslösa. Och i en högkonjunktur kan arbetslöshet vara ännu svårare att bära, säger Alexandra Oljans Ahlin vid Akademikernas a-kassa.

Att arbetslöshet är ett stigma som kan upplevas särskilt starkt i goda tider bekräftas av Tomas Hemmingsson, professor i sociologisk alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet och Karolinska institutet, som under arbetslöshetens dag redogjorde för vad forskarna vet om sambandet mellan arbetslöshet, hälsa och dödlighet.

I Sverige har en studie som omfattade 3,4 miljoner män och kvinnor visat att de som drabbades av arbetslöshet under krisen 1992 – 1996 löpte högre risk att dö den efterföljande femårsperioden än de som fick behålla jobbet. Arbetslöshet ökade männens dödlighet mer än kvinnornas.

– Visserligen fann forskarna också att de som blev arbetslösa hade haft sämre hälsa redan i utgångsläget. Men det förklarar bara en mindre del av den förhöjda risken att dö, säger Tomas Hemmingsson.

Internationella studier har visat på samband mellan ekonomisk kris och självmord.

– Starkast koppling mellan ekonomisk kris och självmord fann forskarna i Spanien, där det inte fanns generösa arbetsmarknadspolitiska program och ekonomiskt stöd för arbetslösa, säger Tomas Hemmingsson. I Sverige och Finland, där insatserna för arbetslösa är väl utbyggda, såg forskarna inget samband alls mellan självmord och ekonomisk nedgång.