Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Storbritannien har lagt 18 miljarder om året på att hyra in personal i vården. För samma summa hade de kunnat anställa mer personal än vad som behövs.

Om bemanningsanställda skulle ersättas med fast vårdpersonal skulle den brittiska vården kunna spara motsvarande 7 miljarder kronor varje år. Det skriver professor Jan Draper i en studie från brittiska Open University.

Jan Draper.

I dag saknas 38 000 anställda i den brittiska vården. För att fylla luckorna anlitas ofta tillfällig personal via bemanningsföretag.

Om dessa pengar istället hade använts för att skapa fasta jobb hade den brittiska vården, enligt studien, kunna anställa 66 000 sjuksköterskor vilket mer än väl täckt personalbehovet.

Enligt studien är timkostnaden för inhyrd personal 61 procent högre än för fast anställd personal.

Att anställa fast vårdpersonal kan dock bli svårt.

”Vården i Storbritannien är på väg mot en perfekt storm. Vården är eftersatt, befolkningen blir äldre och valet att lämna EU  har tillsammans med flera andra faktorer bidragit till att vi endast kan räkna med att det blir värre i framtiden.”

Så skriver professor Jan Draper i förordet till rapporten som konstaterar det som sagt i flera år  nu – efterfrågan på vårdpersonal är högre än antalet som varje år slutar på vårdutbildningarna.

Mellan 2012 och 2015 ökade personalbehovet med åtta procent medan antalet utbildningsplatser på vårdutbildningarna endast ökade med drygt tre procent.

Studien visar också att Storbritannien har samma problem som i Sverige. Utbildad vårdpersonal lämnar sina offentliga anställningar och går vidare till privata företag.