I slutet av april vara 350 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 14 000 färre än i april förra året. Arbetslösheten, sådan den mäts av Arbetsförmedlingen, har därmed sjunkit från 7,5 till 7,1 procent den senaste tolvmånadersperioden.

Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen, beskriver än en gång arbetsmarknaden som mycket stark, och det ser nu ut att gynna även nyanlända. Allt fler lämnar det så kallade etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.

Under årets första fyra månader har sammanlagt 4 700 personer gått till arbete eller studier efter 90 dagar avslutad etableringsplan, vilket motsvarar 42 procent av hela gruppen. Det kan jämföras med 2 400 personer, eller 31 procent, under samma period 2017.

Fortfarande är skillnaden i arbetslöshet stor mellan inrikes och utrikes födda. Andelen inskrivna arbetslösa som är utrikes födda har det senaste året sjunkit från 22,1 procent till 20,5 procent. Bland inrikes födda har andelen inskrivna arbetslösa sjunkit från 4,0 till 3,7 procent.

Också mellan könen finns tydliga skillnader. Hela minskningen av antalet inskrivna arbetslösa det senaste året gäller män.

Också antalet inskrivna arbetslösa unga i åldern 18 – 24 år sjunker. I april var de 47 000, mot 54 000 samma månad förra året. Ungdomsarbetslösheten har därmed sjunkit med 1,5 procentenheter till 8,7 procent.

Det officiella måttet på arbetslösheten i Sverige anges av SCB, som ställer antalet arbetslösa i relation till hela arbetskraften. I mars var den officiella arbetslösheten 6,2 procent. På torsdag, den 17 maj, publicerar SCB nya arbetsmarknadssiffror.