SLUTREPLIK. Att Moderaterna fortsätter att förneka konsekvenserna av sin egen politik är häpnadsväckande och saknar motstycke i valrörelsen.

Troligtvis är det inte allt för bekvämt att kritiseras av i stort sett samtliga fackliga organisationer i Sverige.

Någon annan rimlig förklaring till varför Moderaterna envist låtsas som om deras förslag inte kommer att leda till sänkta löner och försämrad anställningstrygghet kan jag inte se.

Vi vet mycket väl att sänkta ingångslöner har spridningseffekter till grupper med snarlik kompetens.

Vi vet också att det är våra medlemmar som främst kommer att drabbas om en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna försämrar anställningstryggheten genom att ta bort principen sist-in-först-ut.

Minnet från den förra borgerliga regeringen är fortfarande färskt.

Moderata åtgärder som införandet av allmän visstid och försämringar av a-kassan fick stora negativa konsekvenser för våra medlemmar.

Det är fegt att smyga in försämringar för miljoner löntagare och sedan förneka det.

Var i stället ärliga med att ni är ett parti långt till höger som främst ser till de som redan har det gott ställt.