Kommunerna och landstingen i Sverige befinner sig i ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge.

Det saknas 30 till 50 miljarder kronor för att de ska kunna bibehålla personaltätheten till år 2021, enligt en kommande prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL), skriver Dagens Medicin.

– Och det är utan sådana reformer som fastläkarlöftet, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

SKL presenterar sin vårrapport nästa vecka.

Wallenskog hävdar att det kommer att krävas mycket större tillskott från staten än de tio miljarder som diskuterats.

Orsakerna till underskotten är främst en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar.

Om sysselsättningen minskar kommer dessutom skatteintäkterna att minska.