Företaget Tage och Söner anlitade nio polska ensamföretagare på bygget av nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk i Borås.

Det fick Byggnads att ilskna till förra året – och hävda att företaget rundat kollektivavtalet.

Enligt facket jobbade arbetarna i själva verket som anställda.

Det skulle i så fall ha gett dem rätt till villkor enligt kollektivavtalet, som ju inte gäller företagare.

Vem som ska räknas som företagare respektive anställd avgörs kort sagt av hur självständigt personen jobbar.

Efter att förhandlingarna om bygget i Borås strandat vände sig Byggnads i början av det här året till Arbetsdomstolen.

Facket krävde 100 000 kronor i skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Men det blir inget avgörande i rättssalen.

Nu har Byggnads dragit tillbaka stämningen. De har enats med Sveriges Byggindustrier om en förlikning.

– Vi är väldigt nöjda med att det har fått en lösning, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads.

Både hon och Tomas Weis, biträdande förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, hänvisar till en gemensam arbetsgrupp som ser över frågor om ordning och reda i byggbranschen.

Den tillsattes efter avtalsrörelsen och skulle ha varit klar tidigare i år, men har fått tiden förlängd till efter sommaren.

I gruppen diskuterar Byggnads och Sveriges Byggindustrier bland annat just hur ensamföretagare kan anlitas och var gränsen mot anställning går.

Man ville inte störa arbetet med en rättsprocess.

– Då blir det halt i en viktig arbetsgrupp, säger Tomas Weis.

Tomas Weis och Anneli Ohlsson-Anderbjörk vill inte gå ut med förlikningens innehåll.

Men Anneli Ohlsson-Anderbjörk menar att det hade gått att gå vidare med målet om man inte nått en överenskommelse man var nöjd med.

– Vi tyckte att vi hade bra på fötterna, säger hon om ifall det var för svårt att verkligen driva tvisten i domstol.

Hon konstaterar samtidigt att sådana här ärenden försvåras av att de som anlitas som ensamföretagare vanligen inte är med i facket.

Både en statlig utredare och Skatteverket ser just nu över gränsen mellan företagande och anställning.

Utredaren ska presentera sina slutsatser i juni.

Arbetet har tidigare skrivit mycket om problematiken med så kallat falskt företagande, följ bevakningen här.