I fjol färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus.

Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2016 och den högsta byggtakten på 25 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Men trots det:

– Det byggs fortfarande för lite i förhållande till befolkningstillväxten, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

Det skulle behöva byggas 80 000 bostäder per år de närmaste åren för att klara befolkningstillväxten, enligt Boverket.

Myndighetens prognos ligger på byggstart av 60 000 bostäder i år — prognoser som till stor del bygger på att bostadsrättsmarknaden håller ångan uppe.

Och det är en marknad som har svajat betänkligt under vintern.

– Året har börjat svagt med låga försäljningssiffror för nyproduktion av bostadsrätter under första kvartalet. Samtidigt har priserna på andrahandsmarknaden varit ganska stabila sedan årsskiftet. De närmaste kvartalen får visa hur efterfrågan på nyproduktion utvecklas, säger Palmgren.

Här byggs det mest och minst

Ytterligare en aspekt är att det byggs rätts sorts bostäder. Och det är högst tveksamt.

– Det är uppenbart så att det byggts för mycket dyra lägenheter, framför allt på bostadsrättssidan. Det gäller inte alla, det finns många aktörer som byggt billigare bostäder, säger Palmgren.

Ovanpå nybyggena gav ombyggnationer ett tillskott på 3 368 lägenheter, vilket lyfter det totala tillskottet av bostäder i fjol till 51 595 lägenheter, enligt SCB.

Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter var relativt jämn, med 49 procent hyresrätter och 51 procent bostadsrätter. Hälften av de färdigställda lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena.

Men flest nybyggda lägenheter per invånare uppmättes i Örebro län, där det färdigställdes 7,9 lägenheter per tusen invånare följt av Uppsala, 7,4, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Lägst var byggandet i Västernorrland, 0,9 lägenheter per tusen invånare, enligt SCB.

Olle Lindström/TT