– Sveriges tjänstemän är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder, ordförande för Unionen i ett pressmeddelande.

Totalt sett arbetade de privata tjänstemännen i Sverige nästan 1,5 miljoner timmar i övertid per vecka förra året, visar ny statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftundersökning (AKU) som Unionen har låtit ta fram.

Det är vanligare att män arbetar övertid än kvinnor, enligt undersökningen.

Störst andel tjänstemän som arbetar övertid finns i Jönköpings län följt av Dalarna och Kronoberg.

Tjänstemännens övertid 2017