Pensionerna är för dåliga, sa statsminister Stefan Löfven (S) när han besökte vård- och omsorgsboendet Heikensköldska gården i Södertälje på 1 maj.

Människor som har arbetat i vanliga, relativt lågt avlönade yrken som städare och undersköterska känner inte ekonomisk trygghet, och ”då är något fel”, förklarade han.

Socialdemokraterna vill att alla som har en allmän inkomstpension mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden ska få mer genom ett tillägg till den allmänna pensionen.

Störst blir tillägget för dem med pension mellan 11 000 och 14 000 kronor i månaden: 600 kronor i månaden före skatt.

Totalt berörs 1,2 miljoner pensionärer, enligt partiets pressmeddelande.

– Det här är Socialdemokraternas förslag in i Pensionsgruppen, sa Stefan Löfven. Vill inte de andra partierna vara med kan vi lösa det skattevägen, det finns ekonomiskt utrymme.

1. Om att göra pensionerna till en del av valrörelsen

En grundtanke bakom pensionsreformen 1994 var att pensionssystemet skulle lyftas bort från det partipolitiska slagfältet.

Pensioner är en långsiktig fråga som inte lämpar sig för budgivning i valrörelser, resonerade partierna.

Systemet byggdes för att vara självreglerande: Det ger exakt så höga pensioner som pensionsinbetalningarna räcker till. Länge stod partierna fast vid denna grundtanke.

Nu gör Socialdemokraterna pensionerna till en del av valrörelsen, och tvingar övriga partier att säga ja till S-förslaget eller bjuda emot.

Alltså just det partierna ville komma bort ifrån genom 1990-talets reform.

2. Om att arbete ska löna sig

En annan princip bakom pensionssystemet är att pensionen ska spegla inkomsterna under hela arbetslivet.

Arbete ska alltid löna sig, hette det i 1990-talets pensionsuppgörelse.

Partierna accepterade med andra ord att personer med låga inkomster får låga pensioner. Dagens förslag tyder på att Socialdemokraterna inte längre gör det.

Sambandet mellan inkomst och pension har redan försvagats.

I dag har  en undersköterska efter ett helt arbetsliv inte mycket mer att leva för än en person som inte har arbetat.

Socialdemokraternas nya förslag riskerar att minska arbetets betydelse ytterligare.

3. Om att förslagets framtid är oviss

Principen hittills har varit att det krävs enighet i riksdagens pensionsgrupp för att förändra det allmänna pensionssystemet.

Socialdemokraterna har inte förankrat sitt förslag bland de övriga partierna, utan tänker förhandla om det. Det innebär att förslagets framtid är oviss.

Partierna är i och för sig överens om att pensionerna har blivit för låga. Men i den överenskommelse mellan partierna som presenterades i december sågs längre arbetsliv som huvudvägen till högre pensioner.

Om Socialdemokraterna inte får gehör för sitt förslag kan förbättringen för pensionärerna göras genom skattelättnader, säger Stefan Löfven.

En sakupplysning är då på sin plats: Pensionärsskatten har redan sänkts i ett par steg. På pensioner upp till 17 500 kronor i månaden är skatten lägre än på motsvarande arbetsinkomster.

4. Om att LO kan gå ”avtalsvägen”

Det förslag Socialdemokraterna lägger fram är bra, men räcker inte, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Arbetet.

På lång sikt krävs höjda inbetalningar till den allmänna pensionen, anser LO.

Alla LO-förbund står bakom kravet att politikerna ska höja pensionsavgiften (i dag 17,21 procent av lönen) med 2 procentenheter.

På sikt skulle då den allmänna pensionen kunna uppgå till 70 procent av den anställdes slutlön.

Om inte avgiften till den allmänna pensionen höjs överväger LO att i stället driva frågan ”avtalsvägen”, alltså i förhandlingar med arbetsgivarna.

5. Om att klyftorna kan öka

Hittills har LO föredragit förbättrad allmän pension framför höjd avtalspension.

Båda alternativen skulle visserligen innebära att en del av utrymmet för löneökningar i stället läggs på pensionerna.

Men högre allmänna pensioner kommer alla till del. Höjda avtalspensioner hjälper inte anställda som saknar kollektivavtal, och inte heller arbetslösa. Klyftorna skulle öka.

Men i praktiken har en rad LO-förbund med industrifacken i spetsen redan slagit in på den vägen, då de förhandlat fram extra inbetalningar till avtalspensionen.

Det ökar trycket på LO att agera.