Undersökningen har gjorts genom en webbpanel med cirka 10 000 slumpvis rekryterade medlemmar.

Av dem har 5 542 tillfrågats och ungefär hälften svarat på hela enkäten.

21 procent av de tillfrågade var mycket oroliga för att klara ekonomin om de blev långtidssjuka och 37 procent var ganska oroliga, enligt undersökningen.

Enkäten visar också att fyra av tio av de svarande varit rädda för att skada sig på jobbet det senaste året.

53 procent tror också att det skulle vara svårt att hitta ett nytt och likvärdigt jobb om de skulle bli av med jobbet.

IF Metall ser svaren som stöd för sina krav inför valet som bland annat innefattar större krav på trygghet mellan jobben samt stärkt sjukförsäkring.

– Högerns skattesänkarpolitik är helt fel väg för Sverige. Men en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering efter valet 2018 har också stora utmaningar framför sig: Att återupprätta förtroendet för sjukförsäkringen är en av de viktigaste, tillsammans med kraftfulla satsningar på kompetensutveckling, både i och mellan jobb, skriver IF Metalls Marie Nilsson ordförande i ett pressmeddelande.