Riksrevisionen har analyserat hur personer som Försäkringskassan nekat sjuk- och aktivitetsersättning har påverkats, framförallt när det gäller inkomst och hälsa, skriver Ekot.

Man har tittat på de ärenden som bedömts vara gränsfall, det vill säga de sökande som i stort sett lika gärna hade kunnat beviljas ersättning, men som i stället nekades.

Resultatet visar att det är reglerna i sig som är för hårda, det vill säga att det inte är Försäkringskassan som har tolkat dem för strikt.

– Vi tycker att resultaten ger stöd för att man borde se över regelverket för att hitta vägar att möjliggöra för fler att få ersättning, säger projektledaren Pathric Hägglund på Riksrevisionen till Ekot.

Rapporten visar även att de personer som står allra längst från arbetsmarknaden och som nekas ersättning får en kraftigt försämrad ekonomi.

Riksrevisionen har också sett en kraftigt försämrad hälsa hos de som inte beviljats ersättning och främst handlar det om allvarlig psykisk sjukdom.