Skolvärlden har jämfört lönerna för de tillsvidareanställda lärare som under 2016 slutade sina anställningar i Sundbybergs, Lunds och Huddinges kommuner med lönerna för de lärare som anställdes efterföljande år, totalt handlar det om drygt 600 lärarlöner.

De som slutade var i genomsnitt 46 år gamla, hade varit anställda i nio år och tjänade 33 190 kronor i månaden.

De som började året efter fick, trots att de var något yngre, i genomsnitt 3 867 kronor mer.

– Lärarbristen gör det gynnsamt att byta jobb, det är ett effektivt sätt att påverka sin lön. Samtidigt vet vi att de lärare som inte har möjlighet att byta jobb, eller som kanske vill arbeta kvar på samma skola, halkar efter, säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund, till TT.

Skillnaderna i lön skapar inte bara spänningar i lärarkollektivet — flyttkarusellen leder också till en dålig situation för eleverna, menar Åsa Fahlén.

– Det finns många elever i dag som upplever att det är alldeles för många lärarbyten, bristen på kontinuitet försämrar elevernas möjligheter till kunskapsutveckling, säger hon.

Att anställa en ny lärare kostar nästan 240 000 kronor i form av administration, handledning och minskad effektivitet.

Det enligt beräkningar som gjorts av Norrköpings kommun på uppdrag av Skolvärlden.

TT: Varför satsar man då inte mer på de befintliga lärarna?
– Helt ärligt, jag kan inte förstå hur de tänker. Det är inte ovanligt att huvudmännen pratar i hop sig för att hålla ner löneläget — men då sätter de ju fällben på sig själva, säger Åsa Fahlén.

Charlotte, som egentligen heter någonting annat, har jobbat på samma skola under tio års tid.

Hon tycker att arbetsgivarna utnyttjar många lärare som trivs på jobbet och inte vill flytta.

Nyligen anställdes en ny fysiklärare på skolan. Hen, som har ett års erfarenhet av att arbeta som lärare, fick en lön på 33 000 kronor.

– Det känns som ett hån mot oss andra fysiklärare. Flera av oss tjänar mellan 31 500 och 33 500 kronor i månaden, säger Charlotte till Skolvärlden.

Malin Jansson/TT

Får cirka 4 000 kronor mer

• Facktidningen Skolvärlden har jämfört lönerna för de tillsvidareanställda lärare som slutade sina anställningar i Sundbybergs, Lunds och Huddinges kommun 2016, med lönerna för de lärare som anställdes efterföljande år.

• De som slutade var i genomsnitt 46 år gamla, hade varit anställda i nio år och tjänade 33 190 kronor i månaden. De som började året efter fick, trots att de var något yngre, i genomsnitt 3 867 kronor mer.

• Totalt ingår 614 lärare i undersökningen, med undantag för förstelärare, lektorer, och lärare som fått del av det så kallade lärarlyftet.

Källa: Skolvärlden