De nya Moderaterna åldras nu snabbt allteftersom man återupplivar en rad gamla förslag, som att riva upp las och försämra anställningstryggheten.

Dessa nygamla moderater verkar inte heller skämmas för att erkänna att de faktiskt vill sänka skatten, införa marknadshyror, sälja ut och överlåta verksamheter åt vinstintressen.

Men detta är förslag som går illa i takt utvecklingen.

Utmaningen i dag är snarare den skriande bristen på arbetskraft än att det är för svårt att sparka folk.

I stället för att privatisera och splittra verktygslådan av insatser och utbildningar, behöver vi nu bli ännu bättre på att skräddarsy snabba vägar till jobb och etablering.

Det går bra för Stockholm. De senaste åren har tillväxten av jobb och företag varit urstark och arbetslösheten har pressats ner till 6,1 procent.

Antalet personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har samtidigt minskat med 18 procent.

Men trots att arbetslösheten sjunkit ser vi att arbetsmarknaden är tudelad och att arbetsgivare inte hittar rätt kompetens.

Stockholm har de senaste åren tagit emot många nyanlända och eftersom utrikes födda är överrepresenterade bland kortutbildade är det många som nu löper högre risk att fastna utanför arbetsmarknaden.

Att då privatisera stadens jobbtorg, som Moderaterna i Stockholms stad driver, skulle slå sönder förmågan att utforma sammanhållna utbildnings- och etableringsvägar över förvaltnings- och myndighetsgränserna

Emilia Bjuggren (S)

I det här sammanhanget, och mot bakgrund av den utbildningsplikt regeringen infört, seglar vuxenutbildningen nu upp som den kanske viktigaste studieformen för att möjliggöra integration, jobb och kompetensförsörjning.

Men om vuxenutbildningen ska leverera krävs nytänkande, samverkan och bättre möjligheter att designa utbildningar utefter omvärldsförändringar.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad har redan gjort vuxenutbildningen tillgänglig för alla som är behöriga och i stadens budget för 2018 tar vi ytterligare steg för att utveckla smarta utbildningar.

Det handlar till exempel om kombinerade utbildningar där nyanlända eller kortutbildade studerar till ett yrke och lär sig svenska samtidigt, eller utbildningar som skräddarsys med sfi för de som redan har en yrkesutbildning med sig.

Genom att samtidigt utöka satsningarna på uppsökande verksamhet samt fler och utvecklade spår för Stockholmsjobb, skapar vi fler kedjor av insatser som leder till jobb och etablering.

Vi ser att förmågan att kombinera stöd-, språk- och utbildningsinsatser blir alltmer avgörande.

Att då privatisera stadens jobbtorg, som Moderaterna i Stockholms stad driver, skulle slå sönder förmågan att utforma sammanhållna utbildnings- och etableringsvägar över förvaltnings- och myndighetsgränserna.

Att sälja ut och överlåta etableringen till privata utförare kan låta lockande.

Att sänka lönerna och försämra anställningstryggheten kan låta som en enkel lösning.

Men faktum är att det här är alternativ som är oförmögna att ta sig an de utmaningar vi nu ser på arbetsmarknaden.

För arbetsgivare söker efter rätt kompetens, inte efter den billigaste arbetskraften med så prekära arbetsvillkor som möjligt.

Och snarare än att springa mellan olika privata utförare, behöver nyanlända nu kombinerade och skräddarsydda utbildnings-, språk- och arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb och etablering.