Vi har religionsfrihet i Sverige. För många är tron en del av deras identitet, en självklar och naturlig del av att vara människa.

Men religion är en privatsak i vårt sekulära samhälle och ska fortsätta vara det.

Därför är det bra att Socialdemokraterna går på val att förbjuda religiösa friskolor.

Naturligtvis upprör det här bland annat föräldrar som vill ha sina barn på religiösa friskolor.

De vill att deras barn ska få vara i miljöer där barnen inte riskerar att känna utanförskap på grund av sin tro och att de ska finna en gemenskap i livsåskådningen.

Det går att förstå – men det måste vara underordnat arbetet att hålla samman Sverige.

Vi behöver fler kontaktytor i Sverige, inte färre. Skolan måste vara en mötesplats för barnen där de får kompisar från olika bakgrunder.

För ju mer vi träffas över klass-kön-kultur- och religionsgränserna desto mer förstår vi varandra.

Förståelse är en utmärkt grund för ett jämlikt och demokratiskt samhälle.

Att vi ser på varandra som medmänniskor – inte med etiketter som ”de andra” är livsviktigt.

Religiösa friskolor bäddar inte för fler kontaktytor mellan barnen och inte heller för synsättet att religion är en privatsak.

Och vad gäller religionsfrihet: Det ska gälla även barnen.

De ska få vara fria från religiös påverkan under sin skoltid.