På knappt fyra år har Sverige visat tydligt att även ett litet land kan spela en stor roll i världen genom handlingskraftig utrikespolitik.

Några välkända exempel är markeringen mot Ryssland efter annekteringen av Krim, erkännandet av Palestina och arbetet i FN:s säkerhetsråd.

Mindre känt är det utrikespolitiska arbete som direkt påverkar utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Att stärka arbetares rättigheter utanför Sveriges gränser är en viktig solidaritetshandling från ett arbetarparti.

Och samtidigt gynnas svenska löntagare av att arbetare i världen får bättre löner, villkor och makt att påverka.

I en global värld med en global ekonomisk struktur måste också den fackliga kampen föras globalt för att inte arbetare i olika länder ska kunna ställas emot varandra.

Därför är det viktigt att Sverige aktivt deltar i FN:s organisation för arbetslivsfrågor, ILO, där gemensamma riktlinjer utvecklas för världens länder.

Med en S-ledd regering har Sverige aktivt främjat social dialog och mänskliga rättigheter i arbetslivet, vilket har gynnat både arbetsgivare och arbetstagare.

Under 2017 ratificerade Sverige ILO:s protokoll mot tvångs- och slavarbete och beredningen pågår av konventionen för anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Det kan jämföras med senaste gången med borgerlig regering, då Sveriges engagemang minskade kraftigt i ILO:s arbete – trots LO:s envisa påtryckningar.

Vidare har den S-ledda regeringen visat att biståndet har en viktig roll att spela för att stärka människors möjlighet att själva påverka sina löner, villkor och samhällen

Oscar Ernerot

De åren deltog arbetsmarknadsministern inte ens i ILO-arbetet. Och ingenting tyder på att detta skulle ha ändrats inför valet i höst. Tvärtom.

De borgerliga partierna tycks fortfarande helt sakna utrikespolitiska prioriteringar för ett hållbart arbetsliv och i SD:s valplattform nämns inte ens arbetares mänskliga rättigheter.

När Stefan Löfven tillträdde som statsminister lanserade han omedelbart Global Deal.

Denna internationella satsning på social dialog handlar om att fördela globaliseringens vinster mer jämlikt så att fler gynnas än bara ett fåtal kapitalägare.

Om regeringen skulle bedömas utifrån sina utrikespolitiska framgångar borde valet i september vara enkelt för alla LO-medlemmar

Oscar Ernerot

Nu är mer än 75 företag, regeringar och fackliga organisationer anslutna till Global Deal, som har satt Sverige på kartan som förebild och pådrivare för ett hållbart arbetsliv.

Vidare har den S-ledda regeringen visat att biståndet har en viktig roll att spela för att stärka människors möjlighet att själva påverka sina löner, villkor och samhällen.

Men det kräver att biståndet utformas långsiktigt med en tydlig prioritering av mänskliga rättigheter också i arbetslivet.

Så såg det inte ut senast vi hade en borgerlig regering och så kommer det inte att se ut efter höstens val ifall makten hamnar i händerna på Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Under mandatperioden har Sverige klivit fram för att återta en viktig roll i världspolitiken och det arbetet måste fortsätta.

Om regeringen skulle bedömas utifrån sina utrikespolitiska framgångar borde valet i september vara enkelt för alla LO-medlemmar.

Att förbättra löner, villkor och arbetares rättigheter på den globala arbetsmarknaden gör skillnad för löntagare i världen och på hemmaplan.

Det är ett mycket effektivare sätt att skydda svenska löner än handelstullar och protektionism.